AKCIJA 4 GENERACIJ

KLUB, KI VABI K RAZPRAVI IN ISKANJU
KONSTRUKTIVNIH PREDLOGOV ZA PRIHODNOST

POGLAVITNI NAMEN

Namen kluba je, da s pogovori o vlogi in delovanju civilnih gibanj prispeva k razreševanju ključnih dilem, ki se pojavljajo ob prizadevanjih za spreminjanje obstoječega družbenega sistema. Z dogovori o konkretnih ukrepih in sredstvih bomo tako prispevali k večji učinkovitosti in smiselnosti takšnih prizadevanj.

UDELEŽENCI  DEBAT in  ČLANI  KLUBA
so predstavniki  vseh  generacij

VLJUDNO VABLJENI

POBUDNIKI ali PREDLAGATELJI VSEBINE

Pobude in predloge o perečih problemih v družbi lahko poda vsak član kluba, predstavnik civilnih gibanj ali kdorkoli, ki aktivno sodeluje v civilnih gibanjih.

AVTORJI IN DEMONSTRATORJI RAZLAG

Glede na pobude bomo zagotovili raziskovalce ali učitelje iz ustreznih področji, da bodo z njihovega strokovnega vidika predstavili in pojasnili trenutno stanje na področjih, ki bodo v obravnavi. Ob tem je pričakovati aktivno sodelovanje pobudnikov določene debate.

SPLOŠNA JAVNOST

Predstavniki  vseh  generacij, ki jih zanima vloga kritičnih in uporniških civilnih gibanj, še posebej pa tisti, ki v takšnih gibanjih ali s takšnimi gibanji aktivno sodelujejo.